Skorpion 2012

Nagu juba kombeks on saanud, siis Skorpionitele härra Mangilt veidi lugemist:


Müstikat ja rahaõnne

Neptuuni lõplik edasiliikumine Kaladesse mõjub Skorpionile hästi, sest Kalad on talle armastuse märk.

Skorpion kiindub tänavu kõigesse salapärasesse ja müstilisse. See on sellele veemärgile niigi omane, kuid mitte iga aeg pole soodus selliste nähtuste uurimiseks. Sel aastal pakub merejumal Neptunus planeet Neptuuni näol talle hea võimaluse sukelduda müstika sügavustesse.

Skorpion kohtub ja loob püsisidemeid selliste inimestega nagu ennustajad, imeravijad, maagid, kunstnikud, kirikuõpetajad, muusikud, fotograafid, filmitegijad. Neid esmapilgul nii erinevate elukutsete esindajaid seob neptuunlik maailmatunnetus ja terviklikkuse taju.

Teatavasti kuuluvad kunstnik ja preester vaimulikku kasti – suur kunstnik on alati religioosne ja suur kunst avaldab mõju, olles maagiline ja raviv. Kokkupuude suure kunstiga on umbes sama mis käia imeravija juures.

Seda tunnetavad Skorpionid vaistlikult. Lihtsakoelisemad neist hakkavad sagedasti merel käima ning tegelema kalakasvatuse ja -püügiga, mõni ka viinatootmisega.

Jaanuaris on Skorpion väga seltskondlik ning uudishimulik teiste mõtete ja arvamuste vastu. Ta eelistab suhtlemist originaal­sete inimestega, vaatab tulevikku ja teeb reisiplaane.

Veebruaris avaldub tema aktiivsus rohkem perekonnaringis. Pealegi toimuvad siis perekonnas või suguvõsas mingid saatuslikud müstilised muutused, mis tekitavad küsimuse: kuidas edasi?

Pole välistatud mõte elukoha vahetusest. Mõni ehk tõstab lihtsalt mööblit ümber, võtab kodulooma või akvaariumi, riputab seinale pühapilte ja põletab küünlaid.

Märtsist kujuneb tõeliselt edukas kuu. Mida aktiivsem ja seltskondlikum Skorpion, seda rohkem õnne talle sülle kukub. Mõnel sünnib müstilist laadi armastus. Üks leiab inimese, kes teda väga inspireerib, ja veedab õdusa õhtu veinikeldris. Teine teeb laevareisi Gotlandile, kus Neptuuni mõju avaldub veelgi tugevamalt, tuues meenutusi eelmisest elust. Seesama kuu lubab ka lotoõnne.

Aprill nii ilusalt romantiline enam pole. Reis võib siis kujuneda lausa ohtlikuks, ka on inimsuhted nii tööl kui kodus keerulised. Eriti paistab see silma kuu esimesel poolel, kus ülemustega on pingeid, sest Skorpionile näib, et ülemused ja rumalad seadused piiravad tema vabadust.

Kuu lõpp toob rohkem kooskõla ning Skorpion ilmutab kaastunnet ja abivalmidust.

Ka mais on tema tegevus seotud teiste abistamisega. Eriti palju tööd tuleb siis arstist Skorpionil – maailmas juhtub palju õnnetusi. Skorpionid on parimad spetsialistid tegutsemaks ekstreemolukorras.

Ka elab Skorpion ise intensiivsemalt kui teised, sest piirsituatsioonides on ta tunnetanud elu haprust. Iga inimene pole ju Kaljukits, kes elab vanaduspensioni kogumise tähe all.

Mai teine pool on alates 14. kuupäevast parem ja rahulikum, tuues võimalusi edukaks äri- ja rahaasjadega tegelemiseks. Mõnele toob see aeg märtsis alanud armusuhte taaselavnemise.

Juuni tuleb raske, sest teiste inimeste tegematajätmised jäävad nüüd Skorpioni lahendada ja ülemused annavad lisakohustusi juurdegi. Ootamatult võivad päevakorrale kerkida pahandused seaduste või maksuametiga.

Koduasjadega tegelemiseks jääb vähe aega ja seetõttu on ta kuu esimesel poolel närviline. Jaanipäevast algab rahulikum aeg ja võimalik, et siis läheb ta korralisele puhkusele.

Juuli kujuneb Skorpionile tõeliselt positiivseks kuuks, mil ta oskab jätta endast väga hea mulje ka võõras seltskonnas. Mõni võtab ette reisi, kes kallimaga, kes perega. Kes kevadel endale kindlat partnerit ei saanud, leiab selle juulis.

Kuu teisel poolel vajab ta juristi või muidu targema inimese abi ning saab head nõu seoses töö või pärandusega.

Augustis on palju tööd, kuid ta saab hakkama, sest on füüsiliselt ja vaimselt heas vormis. On võimalik ametialane tõus ja autoriteedi kasv. Kuu viimasel nädalal tuleb tegelda teiste inimeste elumurede lahendamisega – aidata sugulasi, sõpru või kolleege nii sõna kui teoga.

Septembris aktiviseerub kollektiivne koostöö, kuid pinge nii töökaaslaste kui ülemustega on endiselt üleval, kuna Skorpionil on igas asjas oma nägemus.

Liiati ei taha ta kinni pidada distsipliinist – tuleb ja lahkub, millal heaks arvab ning peab sellist käitumist loomeinimese tunnuseks. Tegelik põhjus võib peituda eraelu muutustes. Kes seni elas üksinda, see hakkab septembris elama koos suvel välja valituga.

Oktoobris tunneb ta suuremat vajadust olla omaette, sest teda hakkavad huvitama teadmised, millel on ka salapärane pool. Mõni avastab reiki ja läheb selle kursustele.

Ka aasta esimesel poolel kujunenud suhetesse võib nüüd tulla midagi ebatavalist. Nii teda ennast kui tema elukaaslast võib vaevama hakata unetus, eriti 4.–14. oktoobrini. Pole välistatud ka muud tervisehäired.

Novembris väärib Skorpioni juures tähelepanu märksa tõsisem ellusuhtumine. Ta ilmutab rohkelt abivalmidust kõiksugu hädaliste, nii inimeste kui loomade vastu. Mõni päästab ära kodutu koera või kassipoja. See kuu sobib hästi reisimiseks.

Detsembris on tal rahaõnne – raha tuleb aina juurde. Eriti soodne on see aeg äriga tegelevatele Skorpionidele, sest hakatakse tagasi maksma isegi lootusetult vanu võlgu.

Üldse on palju tegemist elu materiaalse poolega. Muu hulgas teeb ta suuremaid oste ja võib tulla ka mõttetuid väljaminekuid.

Skorpionil on hea meel, et välja ilmub vanu sõpru ja tuttavaid, keda ta ei unusta jõulude ajal kingitustega meeles pidamast.